צלחות פלסטיק ציבעוני
מרקיה זהב
ארוז 25
צלחת "7 זהב
ארוז 25
צלחת "9 זהב
ארוז 25
צלחת "10 זהב
ארוז25